تشدید نظارت بر داروخانه‌های روزانه و شبانه روزی البرز

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، نفیسه خسروی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع خدمات رسانی در ایام تعطیلات نوروز، معاونت غذا و دارو استان البرز برنامه‌های تشدید بر نظارت‌های خود را بر داروخانه‌های استان و داروخانه‌های بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی برنامه‌ریزی کرده است.
وی با بیان این مهم که این برنامه از تاریخ ۲۵ اسفند سال جاری لغایت۱۵ فرودین سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت، گفت: حوزه معاونت غذا و دارو در این ایام با کشیک‌های حضوری در بخشی از واحدها و خدمات رسانی و مشاوره به صورت آنکال در بخش‌هایی دیگر در جهت ارائه خدمات به هم استانی‌ها حضور فعال خواهند داشت.
وی افزود: در همین راستا بازدیدهای سرزده و شبانه روزی از مراکز توسط معاون دانشگاه، مدیریت اداره دارو و فراورده های بیولوژیک و کارشناسان واحدهای مختلف در حال اجراست.
خسروی تصریح کرد: در کلیه بازدید ها، به غیر از بررسی موارد تخصصی در داروخانه‌ها، حضور مسول فنی در شیفت‌های صبح، عصر و شب، نحوه اجرای طرح نسخ الکترونیک، بررسی داروهای مجاز برای فروش توسط داروخانه‌ها، روش نگهداری و انبارش داروها، نحوه استفاده از سامانه‌های ttac و ثبت داروهای قابل فروش و همچنین نحوه نگهداری و امحاء داروهای تاریخ مصرف گذشته بررسی می‌شود.

https://dailymaily.ir/18/03/2022/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88/