افتتاح 3 خانه ورزش روستایی جدید در کرمانشاه

خبرگزاری ایسنا

صابر رحیمی با اشاره به افتتاح و راه اندازی 280 خانه ورزش روستایی در سطح استان، اظهارکرد: با افتتاح این سه خانه ورزش روستایی، تعداد خانه های ورزش روستایی در استان به 283 مورد خواهد رسید.

وی ادامه داد: سه خانه ورزش روستایی جدید در شهرستان های پاوه، روانسر و سرپلذهاب راه اندازی شده اند و برای هرکدام از آنها 10 میلیون تومان تجهیزات خریداری شده است.

به گفته این مسئول، دارت، میز تنیس روی میز، فوتبال دستی، صفحه شطرنج، تاتامی و … از تجهیزات خریداری شده برای خانه های ورزش روستایی است.

رحیمی کرمانشاه را از استان های پیشرو کشور در راه اندازی خانه های ورزش روستایی دانست و اظهار کرد: طی چندسال اخیر اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و تعداد خانه های ورزش را به عدد قابل توجهی رسانده ایم.

رحیمی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در بیشتر روستاهای استان برنامه المپیاد ورزش روستایی در رشته های مختلف برگزار شده که بیانگر اهمیت و تاثیر ایجاد این خانه های ورزش در سطح روستاها است.

افتتاح 3 خانه ورزش روستایی جدید در کرمانشاه