شهرستان مرزی رازوجرگلان خراسان شمالی از دستگاه سونوگرافی بهره مند شد

خبرگزاری ایرنا :

رضا علی یوسفی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این دستگاه سونوگرافی با پیگیری های معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تهیه شد و به لحاظ کیفی از بروز ترین دستگاه های سونوگرافی در کشور است.

وی افزود: بعد از این شهروندان دیگر لزومی ندارد برای انواع سونوگرافی های بارداری و زنان، دستگاه گوارش، کلیه، مثانه، کبد و سایر اعضاء بدن به مرکز استان مراجعه کنند زیرا که با مجهز شدن شهرستان به دستگاه سونوگرافی این نیازهای درمانی با کیفیت، سرعت و دقت بهتری انجام خواهد شد.

شهرستان راز و جرگلان با ۷۰ هزار نفر جمعیت از داشتن بیمارستان بی‌بهره است و مردم این منطقه ناگزیرند برای دریافت خدمات درمانی فاصله چند ۱۰ کیلومتری آن تا شهرستان مانه و سملقان و یا بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی را طی کنند.  

این شهرستان که در شمالی‌ترین نقطه استان قرار دارد، هم مرز با کشور ترکمنستان بوده و دارای ۳ بخش مرکزی، جرگلان و غلامان است.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی، ۹ مرکز درمانی با هزار و ۳۰۰ تخت بیمارستانی دارد.

https://dailymaily.ir/27/01/2022/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%b1%da%af%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/