دانشجویان که به دلیل هزینه‌های سنگین به کشور بازگشتند

باشگاه خبرنگاران جوان :

ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی که بعد از سال ۲۰۱۹ برای تحصیل به خارج کشور رفته بودند، مطابق مصوبه‌های قبلی وزارت بهداشت ممنوع بود  و به هم اکنون معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌گوید: وزارت بهداشت در حال تدوین آیین نامه جدید بازگشت دانشجویان به کشور است.

آئین نامه‌ای که در بهار ۱۴۰۱ اعلام می‌شود و سواد علمی ملاک بازگشت و ادامه تحصیل در کشور است تا هم فرصت بازگشت به دانشجویان مهاجرت کرده داده شود؛ هم برخی نتوانند کنکور پزشکی را دور بزنند.

کد ویدیو

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailymaily.ir/18/03/2022/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/