مراکز واکسيناسيون در ايام نوروز فعال هستند

باشگاه خبرنگاران جوان :

شیراوژن گفت: در سفر‌های نوروزی رنگبندی‌ها را نخواهیم داشت و باتوجه به اینکه تعداد شهر‌های قرمز کاهش یافته و واکسیناسیون نیز به صورت گسترده در حال انجام است، شرط سفر در نوروز تزریق دو واحد واکسن کرونا و نداشتن کرونا است.

در ایام تعطیل سال جدید مراکز واکسیناسیون فعالی خودشان را همچنان ادامه خواهند داد و مردم برای تزریق واحد‌های مانده می‌توانند اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

مراکز واکسيناسيون در ايام نوروز فعال هستند