مطالب کذب فضای مجازی؛ عامل اصلی شیوع وسواس فکری

باشگاه خبرنگاران جوان :

احمد مهری گفت: برخی از افراد با ظهور علائمی برای درمان بیماری خود به سراغ فضای مجازی رفته و به دنبال علت عارضه می گردند.

 در فضای مجازی هر فردی متخصص یا غیر متخصص مطالب خود را بارگذاری خواهد کرد و این موضوع سبب شده تا مطالب غیر علمی و نادرست در فضای مجازی بارگذاری شود.

کارشناس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیست افزود: برخی از افراد به اختلال وسواس گونه مبتلا شده و با جستجو در فضای مجازی به علت بروز بیماری  دچار اشتباه و به دنبال عیب های بیشتری در خود هستند.

او می گوید که  برخی از مردم به دلیل ترس از ابتلا به بیماری خاصی به پزشک مراجعه نمی کنند تا امید شان به زندگی از بین نرود.

  نگرانی درباره بروز علائم بیماری تا حدی برای مراقبت از خود مطلوب است، اما نگرانی بیش از اندازه تبدیل به اختلال وسواس گونه در انسان خواهد شد.

کارشناس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیست تاکید کرد: افراد فقط باید برای درمان بیماری خود به پزشک متخصص یا مراقب سلامت مراجعه کنند و از مشورت با افراد غیر کارشناس جدا بپرهیزند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

مطالب کذب فضای مجازی؛ عامل اصلی شیوع وسواس فکری