حدود ۱۶ میلیون ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان -تا کنون ۶۰ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۹۵۷ نفر دوز اول، ۵۳ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۷۸ نفر دوز دوم و ۱۵ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۸۵۲ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۳۰ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۸۷ دوز رسید.

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۹۹ هزار و ۶۰۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

https://dailymaily.ir/27/01/2022/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b6-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88/