مخبر تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اصفهان را ابلاغ کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۵ دی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه‌داران حوضه زاینده‌رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار به‌صورت هزینه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر توسط استان براساس مصوبه کارگروه ملّی سازگاری با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب‌بر و سایر منابع استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌منظور اجرای طرح‌های مصوّب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان و استانداری و سایر دستگاه‌های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

https://dailybulletin.ir/02/01/2022/%d9%85%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7-2/