کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا میرتاج الدینی»  درباره جلسه روز سه شنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز کمیسیون پس از صحبت دو نفر موافق و دو نفر مخالف، کلیات بودجه ۱۴۰۱ در این کمیسیون به تصویب رسید.

https://dailybulletin.ir/04/01/2022/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7/