بعضی از بازیگران به جای دیپلماسی واقعی بر مقصرنمایی پافشاری می‌کنند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا علی باقری کنی که برای مذاکرات رفع تحریمهای ایران در وین به سر می‌برد، در حساب توییتری خود نوشت: بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری می‌کنند. ما سریعا پیشنهادهای‌مان را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود.

 وی تصریح کرد: دیپلماسی، خیابانی ۲طرفه است. اگر اراده‌ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب سریع هموار می‌شود.

https://dailybulletin.ir/14/12/2021/%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/