سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت منصوب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وبدا، از حکم سعید کریمی خطاب به طباطبایی لطفی آمده است: احتراماً، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت» منصوب می گردید.

وی افزود: امید است در اجرای وظایف محوله و در جهت پیشبرد اهداف این معاونت کوشا باشید، توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت دارم.

دکتر سعید کریمی 

معاون درمان

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت منصوب شد