بررسی برگزاری دوره مشترک میان دانشگاه پاسائو آلمان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با یواخیم پوسگا استاد و مدیر گروه امنیت فناوری اطلاعات دانشگاه پاسائو آلمان و مسئول برنامه تبادل با دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار کرد.

در این دیدار زمینه گسترش و تعمیق همکاری های فیمابین دو دانشگاه پاسائو آلمان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد.
طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست با توجه به سابقه همکاری طولانی مدت دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پاسائو با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برگزاری برنامه تبادل دانشجو و استاد بین این دو دانشکده در سالهای اخیر، مذاکرات اولیه در خصوص راه اندازی دوره مشترک در مقطع کارشناسی ارشد که سطح عالی تری از همکاری میان دو دانشگاه است انجام شده است.
در این نشست  طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  مهران سلیمان فلاح معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند.


https://dailymaily.ir/18/08/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/