رعایت نکردن بهداشت در نانوایی‌ها در صدر شکایت‌های مردمی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار یک گزارش اعلام کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از بروز بیماری به‌ویژه در همه‌گیری کرونا است که بخشی از این موضوع از بُعد فردی خارج شده و به سطح جامعه و اصناف می‌آید اما بیشترین مکان ثبت شده در سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت، شکایت بهداشتی از نانوایی‌ها بوده که بیشتر  نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان آن است.

در هفته گذشته بیشترین نوع شکایات مردمی مربوط به رعایت نکردن موازین بهداشتی در محیط کار با ۶۶ درصد بود و پس از آن عدم رعایت بهداشت دست با ۱۱ درصد در رتبه دوم، عرضه موادغذایی فاسد با ۱۰ درصد در رتبه سوم، دفع غیربهداشتی فاضلاب با هشت درصد در رتبه چهارم و عرضه مواد غذایی بسته‌بندی شده فاقد تاریخ مصرف معتبر با پنج درصد در رتبه پنجم قرار داشت.

همچنین بیشترین شکایات مردمی بر حسب صنف مربوط به نانوایی‌ها با ۴۳ درصد و پس از آن به ترتیب اماکن مسکونی با ۱۸ درصد رتبه دوم، اغذیه فروشی، ساندویچ‌ و پیتزا با ۱۶ درصد رتبه سوم، سلف سرویس و رستوران با ۱۳ درصد رتبه چهارم و بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها با ۱۰ درصد رتبه پنجم شکایات مردمی را به خود اختصاص داده‌اند.

اکنون  ۳۳۷ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  

رعایت نکردن بهداشت در نانوایی‌ها در صدر شکایت‌های مردمی