ضرورت تبیین تمایز دیدگاه شیعه با طالبان در فریضه امر به معروف

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صالحی افغانی رئیس شورای عالی شیعیان افغانستان از پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر بازدید کرد.

وی پس از بازدید از پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر در جلسه با حجت الاسلام رضوی مهر رئیس پژوهشکده اظهار داشت: با توجه به دیدگاه افراطی که طالبان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارند که همین امر باعث ایجاد ذهنیت غلط در مردم و شهروندان افغانی شده است خواستار تبیین تمایز دیدگاه شیعه با طالبان در فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

رئیس شورای عالی شیعیان افغانستان گفت: پژوهشکده ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند در بحث تبیین دیدگاه درست این دو فریضه به حوزه‌های علمیه و علمای افغانستان کمک کند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام رضوی مهر رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر ضمن خیر مقدم گزارشی از فعالیت‌های پژوهشکده را ارائه کرد.

در پایان جلسه تفاهمنامه ای بین پژوهشکده ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای عالی شیعیان افغانستان در راستای تولید محتوا، برگزاری دوره‌های آموزشی و پشتیبانی علمی از طلاب، اساتید، علما و حوزه‌های علمیه افغانستان به امضا دو طرف رسید.

https://dailybuzz.ir/23/01/2022/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7/