هنرجو: رای باشگاه‌های اضافه شده با من نبود/ ۳ مدال در بازی‌های آسیایی داریم

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، مجید هنرجو در مورد انتخابات فدراسیون اسکیت اظهار کرد: انتخابات خوب برگزار شد، من قبلا هم کاندیدا بودم اما وقتی اساسنامه آمد مجدد ثبت نام‌ها انجام شد. من از کسانی که اینجا کاندیدا بودند و می‌توانند به ما کمک کنند قطعا استفاده می‌کنم. در بحث مالی هم از کسانی که می‌توانند به ما کمک کنند بهره خواهم برد. در بحث قهرمانی و همگانی نیز کار خواهیم کرد. این رشته باید در استان‌ها توسعه پیدا کند.

وی در خصوص پیشینه اش در اسکیت گفت: من در ورزش‌های رزمی بودم اما ۲۵ سال است که در اسکیت هستم. چون پسرم اسکیت کار می‌کرد به این رشته گرایش پیدا کردم. به عنوان خبره ورزشی و هیات رئیسه فعالیت داشتم.. پست های مختلفی داشتم و تا توانستم کاری برای این رشته انجام دادم. من ۱۴ قضاوت جهانی در اسکیت دارم. سر داور یونیورسیاد جهانی بودم.

وی در خصوص برنامه های پیش روی خود گفت: در آینده یک رویکرد خوبی خواهیم داشت و باید برای ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی کنیم. در آنجا می‌توانیم حداقل ۳ مدال داشته باشیم. البته رنگ آن را مشخص نمی‌کنم. باید از اکنون برای تیم ملی و اردوها برنامه ریزی داشته باشیم.

هنرجو در مورد تخریب‌های مددی قبل از انتخابات گفت: از خود مددی سوال کنید. ممکن است بداخلاقی هایی هم شده باشد اما ما از بعد اخلاقی این موضوع را بررسی می‌کنیم.

هنرجو در پاسخ به این‌ سوال که آیا تغییرات رای روز گذشته و اضافه شدن باشگاه‌ها سبب اخذ اکثریت آرا توسط او شده است، گفت: رای آن باشگاه‌ها با من نبود. تعداد آنها فقط زیاد شد و می‌گویم رای آنها با من نبوده است. تشخیص دادند که اضافه شوند و تعدادشان زیاد شده بود، به نظر من مشکلی نبود.

هنرجو: رای باشگاه‌های اضافه شده با من نبود/ ۳ مدال در بازی‌های آسیایی داریم