داوران بین‌المللی کشتی در سال ۲۰۲۱ تنزل درجه نمی‌شوند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، محمد مصلایی رئیس کمیسیون داوران کشتی کشور با تأیید این خبر گفت: اتحادیه جهانی کشتی تمامی داوران بین المللی را که نتوانستند در مسابقات شرکت کرده و کنترل شوند، کنترل شده حساب می‌شوند و تنزل درجه‌ای ندارند.

وی ادامه داد: در مورد داوران S۱ نیز، اتحادیه جهانی کشتی در پایان ماه ژانویه تصمیم گیری خواهد کرد.

https://dailybulletin.ir/22/12/2021/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%d8%aa%d9%86/